.

Stjernborgens Inca Stjernborgens Jo-Jo
2008-10-16 2010-05-03
HD A, ED ua, ÖGON ua HD B, ED ua, ÖGON ua
MH 1:a skott MH 1:a skott
Godk viltspår anlagsklass Godk viltspår anlagsklass
2 st 1:a pris LK 1 Very Good juniorklass utställning
Godk appellklass spår
Godk inträdesprov bevakning
Excellent på utställning

 

 

 

 

 

Caroline, Inca & Jo-Jo